Ochrana osobních údajů

Naše Dobroty na každý den (dále jen Naše Dobroty) respektují vaše soukromí. Toto Prohlášení popisuje vaše práva na soukromí a náš závazek chránit vaše osobní data.

Rozsah a přijetí

Toto Prohlášení poskytuje informace o zpracování dat prováděné stránkami Naše Dobroty v případech, kdy Naše Dobroty určují účel a způsob jejich zpracování. Dále poskytuje informace o zpracování dat, které Naše Dobroty provádí.

Osobními údaji se rozumí data, která mohou identifikovat vaši osobu, jako například adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo apod. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro poskytování služeb stránkami Naše Dobroty (bezplatný přístup k informacím). V případě, že nesouhlasíte se zpracováním dat, jak je popsané v tomto Prohlášení, nepoužívejte prosím naše webové stránky.

Naše Dobroty jako správce osobních údajů (dat)

V příadech kdy Naše Dobroty určují účel a způsoub zpracování osobních údajů, jsou Naše Dobroty správcem těchto dat. Zejména když jsou používány data zaznamenané aplikací.

Čí údaje zpracováváme

Naše Dobroty zpracovávají osobní údaje návštěvníku stránek.

Proč zpracováváme osobní údaje

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, zpravidla je to na základě alespoň jednoho z následujících důvodů:

Poskytování služeb

Zpracováváme osobní údaje, abychom mohli bezplatně poskytovat naše služby, jmenovitě:

Komunikace

Zpracováváme informace o vaší předešlé komunikaci s námi, abychom vám dokázali lépe pomoci.

Bezpečnost a prevence zneužití

Zpracováváme osobní údaje za účelem zjišťování a prevence:

Povinnosti ze zákona

Zpracováváme osobní údaje za účelem vyhovění požadavkům státu a dohledových orgánů. Právním základem pro tento případ jsou zákonné povinnosti.

Jak sbíráme vaše osobní údaje

Naše Dobroty zpravidla sbírají osobní údaje přímo od vás během návštěvy a používání stránek. Sbíráme a zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. Pokud navštívíte naše webové stránky, použijeme také cookies a další sledovací technologie, abychom zajistily správný chod aplikace. Více informací o fungování těchto technologií a vašich právech se dočtete níže.

Nástroje pro automatický sběr dat

Pro sběr informací o vašem pohybu na našich webových stránkách využíváme různé sledovací technologie.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory obsahující řetězec znaků a jednoznačně identifikují prohlížeč. Do počítače je odesílá operátor webové stránky nebo třetí strana. Většina prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookies přijímá, protože je to podmínka zobrazení a procházení většiny webových stránek. Přesto máte v nastavení prohlížeče možnost cookies úplně zakázat, zablokovat cookies třetích stran anebo nastavit, kdy se mohou cookies zasílat.

Cookies Googlu

Google Analytics: Tato cookie nám umožňuje vidět informace o uživatelově návštěvě našich stránek, např. zobrazené stránky, zdroj návštěvy, čas strávený na stránce a další. Tyto informace jsou odosobněné a zobrazené pouze jako čísla. Nelze z nich tedy zpětně vysledovat konkrétního uživatele, což napomáhá chránit vaše soukromí. Díky Google Analytics můžeme zjistit, který obsah našich stránek je nejpopulárnější a na základě toho vám můžeme nabízet více obsahu, který vás zajímá.

Cookies Seznamu

Seznam Sklik: Díky Seznam Sklik kódu jsme schopni zobrazit na stránkách reklamu, která je zacílená na vás a díky této reklamě můžeme poskytovat naše služby bezplatně. Více informací najdete na stránkách Seznamu a partnerského programu Sklik.

Facebook cookies

Facebook: Cookies od Facebooku využíváme pro použití aplikací Našich Dobroty – tlačítka „To se mi líbí“ a Likebox na hlavní straně.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Na stránkách Naše Dobroty na každý den zpracováváme tyto typy vašich osobních údajů:

Naše Dobroty jako správce dat nezpracovávají citlivé osobní údaje. Žádné další údaje, které poskytnete, nijak nezpracováváme.

Jak často zpracováváme vaše údaje

Údaje, které nám poskytnete, zpracováváme pouze v nezbytných případech, jinak žádné údaje nijak nezpracováváme.

Jak sdílíme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje si od Našich Dobrot může vyžádat policie nebo jiné státní orgány. Tato data sdílíme pouze v případě, kdy je to požadované zákonem a my jsme povinni je poskytnout.

Kdo další sbírá vaše data prostřednictvím Našich Dobrot

Facebook, Google Analytics, Seznam Sklik

Vaše práva

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Na základě žádosti vám poskytneme přehled všech vašich údajů, které zpracováváme. Máte také právo na přenositelnost údajů. Můžete také požádat Naše Dobroty o opravu nesrovnalostí ve vašich osobních údajích. To je obvykle možné provést v Ovládacím panelu. Dále máte také právo žádat o smazání osobních údajů a omezení jejich zpracování v souladu s tímto prohlášením nebo specifickými podmínkami poskytovaných služeb. Pro žádosti vyplývající z této sekce prosím využijte kontaktní formulář. Máte právo podat stížnost na zpracování svých osobních údajů stránkami Naše Dobroty u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zabezpečení a uchovávání dat

Vaše data (email a IP adresu) uchováváme v zabezpečené databázi.

Naše Dobroty uchovávají vaše osobní údaje pouze tak dlouho, jak je to nezbytné pro daný účel.

Změny tohoto prohlášení

Pokud budeme upravovat naše Prohlášení o ochraně osobních údajů, bude změněná verze umístěna zde s datem revize. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat toto Prohlášení.


Naše Dobroty na každý den ©. Verze: 20-05-2018, platné od 20. 5. 2018