Pravidla odměňování

Pravidla pro odměňování receptů vložených na stránky Naše dobroty na každý den:

Recepty se hodnotí vždy za období jednoho kalendářního měsíce. Recepty vložené do konce měsíce, budou zařazeny do hodnocení za daný měsíc, recepty se do dalších měsíců nepřenáší. Vyhodnocení receptů a vyhlášení odměňovaného receptu, bude probíhat v následujícím měsíci, od měsíce vložení (tzn. recepty vložené v listopadu, budou vyhodnocovány v prosinci).

Vybraný recept bude odměněn částkou 200 Kč.

Podmínky pro vytvoření výběru receptů

Podmínky nutné pro vytvoření výběru receptů, které budou zařazeny do hodnocení:

 • minimální počet recepů od všech přispěvatelů vložených na stránky Naše dobroty na každý den za kalendářní měsíc musí přesáhnou 30 po odečtu receptů vložených administrátory*
 • minimální počet přispěvatelů přidávajících recepty musí být 3 po odečtu administrátorů*

Pokud nebudou tyto podmínky splněny, pak nebude vytvořen ani výběr receptů a dané období nebude odměňováno.

* - administrátoři stránek se neúčastní výběru receptů a ani nemohou získat odměnu za recept. Proto budou recepty vložené administrátory odečteny od celkového počtu receptů vložených za dané období. Dále budou administrátoři odečteni i od celkového počtu přispěvatelů, kteří vloží recepty v daném období.

Například 6 uživatelů vloží dohromady 22 receptů, z toho je jeden administrátor s 2 recepty - započítá se tedy 20 recepty a 5 uživatelů - podmínky jsou splněny.

Podmínky pro zařazení receptu do hodnocení

 • recept musí být vložen s fotografií pořízenou autorem - vložením autor potvrzuje, že vlastní práva k dané fotografii
 • fotografie receptu nesmí obshahovat ochranné prvky jiných stránek
 • recept musí být smysluplný
 • recept nesmí být vložen vícekrát, viz. odstavec Duplicitní recepty

Odměnění receptu

Autor vybraného receptu souhlasí s uveřejněním receptu a jeho uživatelského jména na propagačních kanálech stránek Naše dobroty na každý den.

Autor vybraného receptu bude kontaktován provozovateli stránek a má následující povinnosti:

 • sdělit způsob vyplacení odměny - bankovní spojení, nebo adresu pro zaslání poštovní poukázky
 • odpovědět na výzvu nejpozději do 7 kalendářních dnů od odeslání zprávy provozovateli

V případě, že autor vybraného receptu nezareaguje v daném časovém rozmezí, nebo jej nebude možné žádným způsobem kontaktovat, bude se postupovat, jako by se autor zřekl odměny.

Pokud se autor vybraného receptu zřekne odměny, tato odměna se nepostoupí nikomu dalšímu a za daný měsíc zůstane nevyplacena.

Duplicitní recepty

Každý recept zařazený do výběru, musí být unikátní a nesmí se na stránkách Naše dobroty na každý den již nacházet. Duplicitní recepty nebudou zařazeny do výběru a podle Podmínek používání si provozovatelé vyhrazují právo duplicitní recepty odstranit.

Jako duplicitní jsou považovány recepty:

 • mající stejné suroviny či postup, ale lišící se pouze jménem
 • recepty s velmi podobným postupem či surovinami
 • doslovné kopie receptů

Ostatní

Akce Odměňování receptů začíná 1. 11. 2016. Akce trvá do odvolání.

Provozovatelé stránek si vyhrazují:

 • právo ukončit tuto akci bez předchozího písemného oznámení
 • právo vyřadit z výběru recept, který porušuje Pravidla odměňování a/nebo Podmínky používání stránek
 • právo nezveřejnit způsob hodnocení a výběru odměněného receptu
 • právo upravit, změnit či odstranit tato Pravidla odměňování bez předchozího písemného oznámení

Pravidla odměňování platná od 24. 10. 2016, verze 24-10-2016.