Pro média

Pro zveřejnění v médiích či odkazování na naše stránky je nutné dodržek několik zásad:

Při citaci nebo odkazování na naše stránky používejte názvy:

Kde je nutné vždy použít velká první písmena ve slovech NašeDobroty. Odkazy na jednotlivé stránky neupraujte a nezkracujte.

Následující loga jsou uvolněna k použití v médiích zdarma, ale nesmí být změněna. Pokud potřebujete použít nějak upravené logo, prosím kontaktujte nás.

Logo 300 x 300

Naše Dobroty na každý den

Logo 800 x 320 (transparentní pozadí)

Naše Dobroty na každý den