Reklama

Základní informace

Pokud máte zájem umístit svou reklamu na naše stránky, kontaktujte nás pomocí tohoto formuláře kontakt nebo nám napište na email info@dobrotynakazdyden.eu.

Do zprávy uveďte:

Cena reklamních ploch na našich stránkách je určována pro každého inzerenta individuálně na základě nesledujícíh dat:

Konečná cena zobrazené reklamy je stanovena následovně (dohodnutá cena za 1000 zobrazení) * (počet zobrazení reklamy / 1000).

Spolupráce bude založena na smlouvě o propagaci a reklamě.

Poskytovaná data

Při jednání o reklamní ploše, Vám poskytneme údaje o naměřené návštěvnosti a průměrné počty zobrazení vybraných ploch.

Během spolupráce Vám budeme poskytovat naměřené údaje o každé reklamní ploše a způsob výpočtu, kterým je měřen počet zorazení.

Reklamní plochy

Reklamní plochy jsou rozděly do dvou skupin - standardnínestandardní reklamní plochy.

Standardní reklamní plochy jsou bannery viditelné na stránkách. Volné reklamní plochy jsou obsazeny prvky Google a Sklik, tyto plochy je možně obsadit Vaší reklamou.

Nestandardní reklamní plochy jsou všechny ostatní formáty, které byste chtěl(a) na našich stránkách použít a to včetně videoobsahu na standardních plochách. Příkladem nestandardních ploch je vyskakovací okno (pop up), překrytí stránek reklamou (overlay), apod.