Svatý Martin

11. listopad, 
víte proč se tento den věnuje Svatému Martinovi ? Svatý Martin z Tours se narodil v roce 316 nebo 317 a zemřel 8. 11. 397. Pohřben byl 11. 11. v Tours. Byl římským vojákem, poustevníkem a biskupem.  
Byl velmi skromný a ke všem i k otrokům se choval jako bratrovi. Je to jeden z neoblíbenějších svatých. U nás se svátek Svatého Martina slaví 11. 11 a váže se k němu spousta pranostik a tradic. Každý zná Martina na bílém koni nebo ochutnávku prvního letošního vína. Pečenou husu nebo kachnu, červené zelí a knedlíky a martinské plněné rohlíky.
Na Martina se konaly poutě, posvícení a martinská husa byla poslední pečení před adventním postem. 
Dříve tento den končila čeledínům služba, dostávali plat a hledali si novou službu či prodlužovali stávající. Konaly se dobytčí a výroční trhy. Lidé se připravovali na nadcházející zimu.
I dnes se pořádají svatomartinské slavnosti a trhy a vinaři oslavují nové víno. Svatému Martinovi je zasvěceno více než 4500 kostelů po celém světě. Nejvíce v Evropě a zejména ve Francii, kde tomuto světci věnovali kolem 1500 kostelů.